FRONT DESK  •   Συχνές Ερωτήσεις  •  Αναζήτηση  •  Επιλογές  •  Ομάδες Μελών  •  Εγγραφή  •  Προφίλ  •  Αλληλογραφία  •  Σύνδεση
Knowledge Base 
 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜANAGEMENT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Description via express.gr
Συγγραφέας Grammateas Ημερομηνία Τετ Οκτ 22, 2014 4:13 pm Type 1
Keywords
Category Οι Γραμματείς Γράφουν
Αναγνώσεις 719  [Βαθμολογήστε το Αρθρο]

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜANAGEMENT ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
via express.gr
Τα εργαλεία που συνεπικουρούν το ανοικτό managament για τη γραμματεία διοίκησης επιχειρήσεων - οργανισμών


Του Ηλία Δ. Τζαννή*

Ένας χρήσιμος «οδηγός» για ηγέτες, στελέχη και προσωπικό που επιθυμούν να καινοτομούν

Το εν λόγω άρθρο κλείνει τον κύκλο μιας σειράς άρθρων, που δημοσιεύτηκαν από την έγκριτη οικονομική εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ στις 27.11.2011, 16.9.2012, και 14.2.2013 και τα οποία αφορούσαν τον τομέα γραμματείας, το επάγγελμα γραμματέων, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 «Γραμματεία Διοίκησης - Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου, Υποστηρικτικά Εργαλεία» και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα ανωτέρω.

Image

Με γνώμονα ότι η ενδελεχής και εμπεριστατωμένη γνώση του συνόλου των εργαλείων, που συνεπικουρούν το «ανοιχτό management» του τομέα γραμματείας διοίκησης, θα αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην όλη πορεία ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, προβαίνουμε στην κατά φορέα καταγραφή και των συμπληρωματικών εργαλείων, προκειμένου η παρουσίαση αυτή να καταστήσει ευχερή τον εντοπισμό και τη χρήση τους.
Η υλοποίηση του ανωτέρω σκεπτικού προϋποθέτει και προαπαιτεί ηγέτες/στελέχη και προσωπικό επιχειρησιακών μονάδων, που οφείλουν να παραμερίζουν παγιωμένες αντιλήψεις, να καινοτομούν αβίαστα και δημιουργικά, να λειτουργούν μέσα σε λιτές και ρευστές οργανωτικές δομές και να ασπάζονται την e-κουλτούρα με οπτική την επιχειρησιακή επιτυχία και την εξωστρέφεια στο εξαιρετικά εύπλαστο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της εποχής μας, που το ταλανίζουν η κρίση, η ύφεση και η ανεργία.

Μέσα στα πλαίσια αυτά παραθέτουμε τα εργαλεία, που όπως προαναφέραμε, συνεπικουρούν συμπληρωματικά το «ανοιχτό managemen» του τομέα γραμματείας διοίκησης και όχι μόνο και τα οποία εκπόνησαν και διαθέτουν έγκριτοι εθνικοί, διεθνείς ή/και ιδιωτικοί φορείς και συγκεκριμένα:
Ι. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:
I.ι. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ):
• Ελληνικό Πρότυπο 1435 Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους.
• Ελληνικό Πρότυπο 1433 Ορολογικές Πολιτικές – Ανάπτυξη και Υλοποίηση.
• Ελληνικό Πρότυπο 1381 Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο.
• Ελληνικό Πρότυπο 1429 Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα – Απαιτήσεις.
• Ελληνικό Πρότυπο 1197 Προστασία Κατασκευών από Κεραυνούς – Μέρος 1ο Γενικές Αρχές (σημαντικά χρήσιμο για αρχειοστάσια).
• ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.
I.ιι. Ο Οργανισμός ISO - International Organization for Standards:
• ISO/IEC Guide 73 Risk Management - Vocabulary - Guidelines for use in standards.
• ISO/IEC Guide 73 Διαχείριση της διακινδύνευσης – Λεξιλόγιο.
• ISO 31000 Διαχείριση της διακινδύνευσης – Αρχές και οδηγίες, τεχνικές αξιολόγησης της διακινδύνευσης.

I.ιιι. Η ομάδα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Κινδύνων (Insityte of Risk
Management U.K), η Ένωση Διευθυντών Ασφάλισης και Κινδύνου
(The Association of Insurance and Risk Managers U.K), το Εθνικό
Φόρουμ για Διαχείριση Κινδύνου στον Δημόσιο Τομέα (The National
Forum for Risk Management in the Public Sector UK):
• A Risk Management Standard.

II. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
• Τυποποίηση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
• Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία σε ΜΜΕ.
• Εκτίμηση και Πρόληψη Επαγγελματικού Κινδύνου στις
Διοικητικές Υπηρεσίες.
• Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων – Γενικές Αρχές
Εργονομικού Σχεδιασμού.
• Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, με Οθόνες Οπτικής
Απεικόνισης.
• Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, σε Τηλεφωνικά Κέντρα.
• Πηγές Εργασιακού Στρες.

ΙΙI. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ:

ΙΙΙ.ι. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:
• Δικαιώματα Πολιτών και Επιχειρήσεων στις Συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
• Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.
• Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο.
(Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος).
ΙΙΙ.ιι. Το υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:
• Μεθοδολογικός Οδηγός για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

ΙΙΙ.ιιι. Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, τμήμα Δημοσίας Διοικήσεως και Προσωπικού:
• Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία.

IV. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
• Συμφωνία - Πλαίσιο για την Τηλεργασία. Ενσωμάτωση στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007.
• Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.
• Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

V. ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ

V.ι. Η Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):
• Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

V.ιι. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών:
• Τραπεζικά Αρχεία και Ιστορικότητα Τεκμηρίων.
• Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας.
V.ιιι. Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης-Επικοινωνίας Ελλάδος:
o Γλωσσάριο Δημοσίων Σχέσεων.
V.ιv. Ο ΕΟΜΕΧ και το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ:
o Ανάπτυξη Ικανοτήτων στις ΜΜΕ.
VΙ. ΚΕΝΤΡΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΦΟΡΑ:
Vι.ι. Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking (ΑΠΘ - Ερευνητική Ομάδα Urenio):
• Ερωτηματολόγιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων.
Vι.ιι. Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρία:
• Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων. Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής
Περιγραφής – Γενικό (General International Standard Archival Description ISAD (G), Second Edition).
• Κώδικας Δεοντολογίας Αρχειονόμων.
Vι.ιιι. Το e-BusinessForum:
• Δεκάλογος για τις ηλεκτρονικές υπογραφές & τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταυτοποίησης. Ομάδα Εργασίας Ε2.
• Eνοποιημένες Επικοινωνίες. Ομάδα Εργασίας Ιδ2.
• Outsourcing. Ομάδα Εργασίας.
Vι.ιv. ΣΕΒ
• Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια: Ανοίγοντας δρόμους για την ανάπτυξη.


Σκόπιμο τέλος κρίνεται να δοθεί και μια ενδεικτική σειρά τίτλων εγχειριδίων, που άπτονται θεμάτων σχετικών με τα ανωτέρω και αφορούν ειδικότερα:
• Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έκδοση του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
• Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας για Υποψήφιους και Νέους Επιχειρηματίες. Έκδοση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γραφείο Ενθάρρυνσης και Υποστήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
• Υλικό Κατάρτισης στη Διαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης. Εργαλεία και Μέθοδοι.Έκδοση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ. Θεσσαλονίκη.
• Ηγεσία: Ο Δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας. Δ. Μπουραντάς. Εκδόσεις Κριτική.
• Διαχείριση Κρίσεων. R. Hearth. Εκδόσεις Γκιούρδας.
• Καρδιά της Αλλαγής. J. Kotler. Εκδόσεις Interbooks.
• Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης. Η. Τζαννής. Εκδόσεις Γκιούρδας Εκδοτική και Interactive Books. Εγκεκριμένο από τον Τεχνοβλαστό ACTA του ΑΠΘ.

Με τη δημοσίευση και του άρθρου αυτού ευελπιστούμε ότι προσφέραμε στις ελληνικές επιχειρήσεις/οργανισμούς μια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση του συνόλου των δεδομένων, κανόνων και εργαλείων που διέπουν τον τομέα γραμματείας/επάγγελμα γραμματέων στα πλαίσια του καινοτόμου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1437 Γραμματεία Διοίκησης - Καθήκοντα, Επαγγελματική Επάρκεια, Οργάνωση Γραφείου, Υποστηρικτικά Εργαλεία, που λόγω της μη ύπαρξης αναλόγου του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να αποτελέσει και ευρωπαϊκό πρότυπο.


* Ο Ηλίας Δ. Τζαννής είναι εμπειρογνώμονας, εισηγητής και συντονιστής της Ειδικής Ομάδας Έργου ΕΛΟΤ, που εκπόνησε το Ελληνικό Πρότυπο 1437 Γραμματεία Διοίκησης, ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries του Τεχνοβλαστού ACTA του ΑΠΘ, διοικητικός & πολιτικός επ., οικονομολόγος, περιφερειολόγος (MSc).

Έχει επίσης δημοσιευθεί: Express.gr
  
 [Βαθμολογήστε το Αρθρο]

 Μετάβαση στη:   

Powered by Knowledge Base, wGEric ©2002 PHPBB.com MOD
This script (Knowledge Base - MX Addon v. 1.03e) is modified by HaploΌλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες

Board Security
Powered by phpBB2 Plus, Artikelweb and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods και Ευχαριστίες