FRONT DESK  •   Συχνές Ερωτήσεις  •  Αναζήτηση  •  Επιλογές  •  Ομάδες Μελών  •  Εγγραφή  •  Προφίλ  •  Αλληλογραφία  •  Σύνδεση
Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας
Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας

Δημοσίευση νέας  Θ.ΕνότηταςΑπάντηση στη Θ.Ενότητα Επισκόπηση προηγούμενης Θ.ΕνότηταςΣτείλτε e-mail σε φίλο/η.Χρήστες που διάβασαν αυτή τη θ. ενότηταΣώστε την Θ. Ενότητα σαν αρχείοPrintable versionΑλληλογραφίαΕπισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας
Συγγραφέας Μήνυμα
Grammateas
Administrator
AdministratorΈνταξη: 03 Νοέ 2006
Δημοσιεύσεις: 538
Τόπος: Αθήνα - Στουτγκάρδη
greece.gif
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: Δευ Δεκ 19, 2011 4:51 pm  Θέμα δημοσίευσης:  Δάνειο Τιμής, Ακαδ/κού Β. Κουρεμένου για Σπουδές στο Παρίσι Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματοςΜετάβαση στο τέλος της ΣελίδαςΕπιστροφή στην κορυφή

Οικονομική ενίσχυση με τη μορφή «δανείου τιμής» από το κληροδότημα Βασ. Κουρεμένου


Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την διαθήκη και τον κωδίκελο του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Βασ. Κουρεμένου και την από 08.11.2011 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας

προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή "δανείου τιμής", από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασ. Κουρεμένου, για σπουδές στο Παρίσι στην Αρχιτεκτονική ή Μουσική ή Γλυπτική ή Ζωγραφική και Διακοσμητική, να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι όροι παροχής της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι εξής:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 16 - 22 ετών και αποδεδειγμένη κλίση στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών, να μη διαθέτουν δε τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα για αντιμετώπιση σπουδών στο εξωτερικό. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00€) και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.

2. Οι καταγόμενοι από την Ήπειρο θα προτιμηθούν.

3. Ο αριθμός αυτών που θα επιλεγούν θα ανέλθει σε τέσσερις (4). Στον καθένα από αυτούς θα παρέχεται οικονομική ενίσχυση χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) το μήνα.

4. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, αποδεικνυομένης με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης σύναψης με τον υπότροφο στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

5. Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2012-2013 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι έξι (6) έτη συνολικά, εφόσον αυτός θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

6. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν ανά έτος έκθεση για την πορεία των σπουδών τους. Επίσης υποχρεούνται μετά το πέρας των σπουδών τους να παραδώσουν στην Ακαδημία Αθηνών ένα ή περισσότερα έργα τους.

7. Η Ακαδημία Αθηνών δικαιούται να ζητήσει από τους υποτρόφους την επιστροφή των χρημάτων όταν και οποτεδήποτε αυτοί αποκτήσουν την προς τούτο δυνατότητα.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τίτλο τουλάχιστον "Καλής" γνώσης της Γαλλικής γλώσσας, άλλως προς διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων στη Γαλλική γλώσσα, η Ακαδημία Αθηνών επιφυλάσσεται να τους υποβάλλει σε δοκιμασία πριν την επιλογή.

9. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, αίτηση, στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Επικυρωμένα πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία αποδεικνύοντα την επίδοση του ενδιαφερομένου στον κλάδο, στον οποίο επιθυμεί να σπουδάσει.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Αποδεικτικό της καταγωγής των ενδιαφερομένων, εφόσον κατάγονται από την Ήπειρο (οι καταγόμενοι από την Ήπειρο προτιμώνται σύμφωνα με τη διαθήκη).
δ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως. Προκειμένου περί ανηλίκων τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
στ) Επικυρωμένο τίτλο που να αποδεικνύει τουλάχιστον την "Καλή" γνώση της Γαλλικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει (βλ. άρθρο 8 ).
ζ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 22 ετών και μικρότερης των 16 ετών.
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Τα της παροχής των εν λόγω οικονομικών ενισχύσεων διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 108 παραγρ. 5 του Α.Ν. 2039/39 και του άρθρου 33 του από 18/ 23.8.1941 Κανον. Διατάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 30.8.1941 ιδιογράφου διαθήκης του αειμνήστου Βασ. Κουρεμένου δημοσιευθείσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ.' αριθ. 4193/1957 πρακτικό του.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 30/01/2012

_________________
Your Business & Career Trainer and Mentor and/or
Your Outsource Executive Assistant

 Φύλο:Θηλυκό  Εκτός σύνδεσηςΠροσωπικό Άλμπουμ του/της GrammateasΕπισκόπηση του προφίλ των χρηστώνΑποστολή προσωπικού μηνύματοςΕπίσκεψη στην ιστοσελίδα του ΣυγγραφέαMSN Messenger
Επισκόπηση όλων των Δημοσιεύσεων που έγιναν πριν από:      
Δημοσίευση νέας  Θ.ΕνότηταςΑπάντηση στη Θ.Ενότητα Επισκόπηση προηγούμενης Θ.ΕνότηταςΣτείλτε e-mail σε φίλο/η.Χρήστες που διάβασαν αυτή τη θ. ενότηταΣώστε την Θ. Ενότητα σαν αρχείοPrintable versionΑλληλογραφίαΕπισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας

Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας
Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας
Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ. Συζήτησης
Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε στις ψηφοφορίες αυτής της Δ. Συζήτησης
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες

Board Security
Powered by phpBB2 Plus, Artikelweb and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods και Ευχαριστίες